Galerija Društvo, Fondacija za otvoreno društvo, Beograd

IBF team u saradnji s Dr Milena Vukmirović s ponosom predstavlja lighting design Fondacije za otvoreno društvo koja obuhvata prostore za rad, odnose sa javnošću i izložbene događaje. Sadržaji su organizovani na način da se kancelarije nalaze u dvoetažnom prostoru na poslednjem spratu, dok je galerija Društvo smeštena u prizemlju objekta. Prostor i osvetljenje su oblikovani kao neutralni, koristeći prirodne materijale u opremanju i svedene forme svetiljki, kako bi se fokus stavio na posetioce, eksponate i sadržaje. Prvi nivo se sastoji od tri povezane celine koje mogu da funkcionišu kao jedna, ali i odvojeno. Auditorijum je zamišljen kao multifunkcionalni prostor u kome je osvetljenjem omogućeno stvaranje više scena u odnosu na potrebe, dok se galerija može koristiti i kao konferencijska sala različitog kapaciteta i rasporeda sa kombinovanom tehnikom spot i linijskog osvetljenja. Prirodno lanterno osvetljenje dodatno komunicira sa veštačkim osvetljenjem i u kombinaciji daju neuobičajen i inspirativan sklop boja i atmosfere.