HOTEL WELL Tuhelj

PROJEKAT JE REALIZOVAN U SARADNJI SA:

  • Arhitekta: Marin Mikelić, Tomislav Vreš, Dubravka Perica, Ivana Krneta, Ivana Drviš, Silvija Pranjić, MVA
  • Elektro projektant: Srećko Zubak, SHEMA ZS d.o.o.

USLUGE I PROIZVODI IBF-A U REALIZACIJI:

  • stručni konsalting
  • projektovanje i isporuka svetiljki