HOTEL POSH Split

PROJEKAT JE REALIZOVAN U SARADNJI SA:

  • Arhitekta: Edita Geci, STUDIO GECI
  • Elektro projektant: Toni Jakaša, UOIE

USLUGE I PROIZVODI IBF-A U REALIZACIJI:

  • stručni konsalting
  • projektovanje i isporuka sistema opšteg osvetljenja