GALERIJA DRUŠTVO Beograd

Projekat je realizovan u saradnji sa:

  • Arhitekt: Dr Milenom Vukmirović
  • Saradnik: Ivana Vujović, DIA
  • Fotografije: Relja Ivanić, DIA

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konsalting
  • projektovanje i isporuka svetiljki
  • programiranje i puštanje u rad sistema opšteg osvetljenja