GAVRILOVIĆ UPRAVNA ZGRADA Petrinja

PROJEKAT JE REALIZOVAN U SARADNJI SA:

  • Arhitekt: Zvonimir Krznarić, AAK

USLUGE I PROIZVODI IBF-A U REALIZACIJI:

  • stručni konsalting
  • projektovanje i isporuka opšteg osvetljenja
  • projektovanje i isporuka sistema sigurnosnog osvetljenja
  • projektovanje i isporuka sisitema upravljanja osvetljenjem
  • programiranje i puštanje u rad sistema opšteg i sigurnosnog osvetljenja