KOLEKTOR ZA VODU Zabok

PROJEKAT JE REALIZOVAN U SARADNJI SA:

  • Arhitekta: Svebor Andrijević, arhitektura Svebor Andrijević;                   Jasna Zmaić, UOA

USLUGE I PROIZVODI IBF-A U REALIZACIJI:

  • stručni konsalting
  • projektovanje i isporuka sistema opšteg osvetljenja
  • projektovanje i isporuka sistema upravljanja osvetljenjem