MARINA DALMACIJA Sukošan

PROJEKAT JE REALIZOVAN U SARADNJI SA:

  • Arhitekta: Nikola Bašić, MARINAPROJEKT
  • Elektro projektant: Igor Ganić, TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA Ltd.

USLUGE I PROIZVODI IBF-A U REALIZACIJI:

  • stručni konsalting
  • projektovanje i isporuka opšteg osvetljenja
  • projektovanje i isporuka sigurnosnog osvetljenja
  • projektovanje i isporuka sistema upravljanja osvetljenjem
  • programiranje i puštanje u rad sistema opšteg osvetljenja