HOTEL ACADEMIA Zagreb

PROJEKAT JE REALIZOVAN U SARADNJI SA:

  • Arhitekta: Nikica Tabain, Nera Jelaska, KAP 4
  • Elektro projektant: Alan Farago, ETS FARAGO d.o.o.

USLUGE I PROIZVODI IBF-A U REALIZACIJI:

  • stručni konsalting
  • projektovanje i isporuka opšteg osvetljenja
  • projektovanje i isporuka sigurnosnog osvetljenja
  • projektovanje i isporuka sistema upravljanja osvetljenjem
  • programiranje i puštanje u rad sistema opšteg osvetljenja