SIGURNOSNO I PROTIVPANIČNO OSVETLENJE

Sigurnosno i protivpanično osvetljenje ima obavezujuću primenu definisanu zakonskim aktima i važećim SRPS EN standardima. Razlikujemo sisteme sa svetiljkama koje se napajaju iz lokalnih autonomnih baterija i centralno-baterijske sisteme. Oba sistema mogu biti adresabilna (monitoring) ili neadresabilna. Adresabilni sistemi olakšavaju inspekciju i održavanje sistema.

Usluge sigurnosnog i protivpaničnog osvetlenja
Svetlosni konsalting

Konsultacije i stručni saveti u pogledu izbora sistema u cilju postizanja svetlosnih solucija i efekata, uštede energije, očuvanja životne sredine. Analiza projekata i cena u cilju boljih tehničkih rešenja, ekonomizacije i optimizacije.
Dizajn sistema

Dizajn sistema uključuje grupisanje, raspored i izradu logičke šeme upravljanja ulaznih i izlaznih signala. Dizajn sistema omogućava postizanje različitih svetlosnih efekata, a u cilju postizanja određenih ambijentalih karakteristika i uštede energije.
Proračuni ener. efikasnosti

Izrada proračuna energetske efikasnosti prema važećim normama i standardima osvetljenja.
CAD rešenja

Ucrtavanje komponenata sistema i izrada blok šeme sistema upravljanja osvetljenjem. Izrada "Control Schedule" tablica.
Projektna dokumentacija

Kompletiranje projektne dokumentacije koja uključuje proračune, CAD crteže sa detaljima ugradnje, predmer i ponudu.
Logistika i tehnička podrška

Brza isporuka opreme uz profesionalnu i pouzdanu logistiku na kompletnom tržištu koje pokrivamo. Organizovan servis i dostava rezervnih delova, kao i garantni rok od minimalno 2 godine.
Brendovi sigurnosnog i protivpaničnog osvetlenja
Cooper Safety (CEAG) je vodeći evropski proizvođač sistema sigurnosne rasvete i sigurnosnih sistema uopšte. CEAG sigurnosne i protivpanične svetiljke i sistemi sa inovativnom CEWA GUARD i STAR tehnologijom omogućuju minimalne troškove inspekcije i održavanja.

Za više informacija posetite stranicu CEAG

Awex je evropski proizvođač evakuacionih i sigurnosnih svetiljaka. Pristupačna ciena i kvalitet osigurala su njihovim proizvodima odličnu prihvaćenost na našem tržištu. Rasvetna tela se proizvode prilagođena za sisteme sa autonomnim baterijama, sa autonomnim baterijama u autotest varijanti, sa autonomnim baterijama i centralnim nadzornim sistemom, kao i prilagođenost za centralno baterijske sisteme sigurnosne rasvete.

Za više informacija posetite stranicu Awex

Zalux je tvrtka u grupaciji tvrtke Trilux. Proizvodni program se temelji na kompletnoj zaokruženosti vodotijesnih i prahotijesnih proizvoda za sve namjene. Kvaliteta izrade, funkcionalnost, te povoljna cijena osnova su ovog proizvođača.

Za više informacija posetite stranicu Zalux

Njemačka kvaliteta proizvoda specifične namjene sa patentiranim sistemima optika, sistemima spajanja te iznad svega kompletne pokrivenosti vrhunskog potfelja proizvoda za sve ekstremne namjene (niske temperature do -50 C, visoke temperature do + XX C, vodootpornost, prahootpornost, protueksplozivnost, vandal proof asortiman).

Za više informacija posetite stranicu Pracht

RZB je njemački proizvođač tehničke rasvete namjenjen prostorima interijera i eksterijera. Proizvodi temeljeni na kompletnom in-house rješenju: razvoju i testiranju, proizvodnji i prodaji uz energetsku i ekonomsku kategoriju.

Za više informacija posetite stranicu RZB


Tehničko i industrijsko osvetljenje
Arhitektonsko i dekorativno osvetljenje
Sigurnosno i protivpanično osvetljenje
Sistemi upravljanja osvetljenjem

Sigurnosno i protivpanično osvetlenje

 

 

Nomans Studio