ARHITEKTONSKO I DEKORATIVNO OSVETLJENJE

Arhitektonsko i dekorativno osvetljenje je od izuzetne važnosti za stvaranje prijatnog ambijenta i dobrog raspoloženja. Kreiranje svetlosnog rešenja baziramo na individualnom pristupu svakom prostoru, u skladu sa estetskim zahtevima investitora. Osim postizanja vizuelne atraktivnosti prostora, arhitektonsko osvetljenje ima za cilj i prilagodljivost različitim režimima korišćenja prostora u smislu kreiranja svetlosnih scena, korišćenjem najnovijih tehnologija za kontrolu osvetljenja. 

Arhitektonsko i dekorativno osvetljenje
Svetlosni konsalting

Konsultacije i stručni saveti u pogledu izbora sistema u cilju postizanja svetlosnih solucija i efekata, uštede energije, očuvanja životne sredine. Analiza projekata i cena u cilju boljih tehničkih rešenja, ekonomizacije i optimizacije.
Dizajn sistema

Dizajn sistema uključuje grupisanje, raspored i izradu logičke šeme upravljanja ulaznih i izlaznih signala. Dizajn sistema omogućava postizanje različitih svetlosnih efekata, a u cilju postizanja određenih ambijentalih karakteristika i uštede energije.
Proračuni ener. efikasnosti

Izrada proračuna energetske efikasnosti prema važećim normama i standardima osvetljenja.
CAD rešenja

Ucrtavanje komponenata sistema i izrada blok šeme sistema upravljanja osvetljenjem. Izrada "Control Schedule" tablica.
Projektna dokumentacija

Kompletiranje projektne dokumentacije koja uključuje proračune, CAD crteže sa detaljima ugradnje, predmer i ponudu.
Logistika i tehnička podrška

Brza isporuka opreme uz profesionalnu i pouzdanu logistiku na kompletnom tržištu koje pokrivamo. Organizovan servis i dostava rezervnih delova, kao i garantni rok od minimalno 2 godine.
Brendovi arhitektonskog i dekorativnog osvetlenja
Flos je talijansko/španski proizvođač posebnog, prepoznatljivog stila. Flos arhitekturalni program sadrži veliki izbor varijanti pojedinačnih svetiljaka, sistema i pribora, od standardnih do najsuvremenijih integriranih skulpturalnih rasvetnih objekata. Dekorativna rasveta predstavlja kontinuitet opusa izrazito individualnih svetiljaka od poznatih klasika do najsavremenijeg dizajna.

Za više informacija posetite stranicu Flos

Deltalight je belgijski proizvođač jednostavnog, prefinjenog i suzdržanog dizajna, dokazanog flamanskog kvaliteta. Koherentnost programa omogućuje da se odgovarajuće oblikovanje svetlom provede kroz čitav objekt, uključujući unutrašnji i spoljašnji prostor.

Za više informacija posetite stranicu Deltalight

ACDC je engleski proizvođač high-end arhitekturalne LED rasvete i hladnih katoda, vodeći u UK. Izrazito dinamičnog tempa razvoja, inovativan i proaktivan, sa odličnom projektnom podrškom.

Za više informacija posetite stranicu ACDC Lighting

 


  PANZERI
  SLIDE
  PROLICHT
  DARK
  ARES
  LED LINEAR
  SAGITARIO
   
  DAMLA LED
Tehničko i industrijsko osvetljenje
Arhitektonsko i dekorativno osvetljenje
Sigurnosno i protivpanično osvetljenje
Sistemi upravljanja osvetljenjem

Arh. i dekorativno osvetljenje
Nomans Studio